Bersatu Teguh, Bercerai Kita Roboh


Mafhum sebahagian firman Allah di dalam ayat 103, Surah A-li 'Imraan :

((Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (agama Islam) dan janganlah kamu bercerai-berai...))
Share on Google Plus

0 comments: